Bytové družstvo Věkoše (Hradec Králové) 24. května 2024, 01:55

bdv nove nazev


[ Úvodní stránkaUpozornění ]


Upozornění

Veškeré stavební úpravy musí být předem oznámeny představenstvu a představenstvem schváleny.

BYTOVÁ JÁDRA nutno doložit plánek úpravy a vyjádření statika k prováděné úpravě (změna zatížení podlahy). Plánek musí prokázat přístup do stoupačky pro údržbu celé stoupačky a výměnu a odečty vodoměrů. Po provedené opravě doložit družstvu revizní zprávy elektro a plynu.

ZMĚNY PŘÍČEK v bytech – rovněž vyjádření statika a pokud dojde ke změně uspořádání místností v bytě rozhodne představenstvo zda podle stavebního zákona je nutné stavební povolení či ohlášení stavby.

SPOLEČNÉ PROSTORY A ZAŘÍZENÍ DOMU Při všech prováděných úpravách v bytech nesmí být měněn vzhled domu (fasáda, parapety, balkonová zábradlí a dřevěné prvky balkonů). Nesmí být zasahováno do společných zařízení domu – rozvody elektro, plynu, teplé a studené vody – vše před měřidly příslušných médií bytu. Zároven nesmí být zasahováno do vzduchotechniky-odsávání vzduchu z bytů (koupelna, kuchyn, WC – stoupačka). Přístup vzduchu zajištuje minimální podmínky pro provozování plynových spotřebičů v bytě a příspívá k zamezení vlhkosti v bytech a vzniku plísní!

ZASKLENÍ BALKONU postup schválen členskou schůzí v roce 2010. Družstvo tuto úpravu nehradí, nutno počítat s demontáží při úpravách pláště-zateplení, výměna zábradlí apod. Jednotný vzhled a technologie zasklení. Nutno předem projednat a nechat schválit představenstvem družstva.


© 2010 BD-Věkoše.cz